ภาษา : ไทย
  

  
27 มกราคม 2563

  
17/10/2555
09/12/2562
837448
23986

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

ค้นหาขั้นสูง  เงื่อนไขคำค้น

ผลการค้นหา
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ตาม พรบ.สมาคมการค้า พ.ศ...
การจัดตั้งสมาคม                        สมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง...
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคม คณะกรรมการชุดแรก ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็น...
      วันที่ 12 ตุลาคม 2555 สมาคมฯเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2...
ท่านนายกรุ่งรัตน์ และคณะดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบกอบ เดือนกรกฎาค...