ภาษา : ไทย
  

  
27 มกราคม 2563

  
17/10/2555
09/12/2562
837445
23986

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

บทความน่าสนใจ


 กิจกรรมของสมาคม

 
วันที่ 3 มีนาคม 2556 ไฮไลท์พิธีเปิดงาน Southen Logistics & Truck Show 2013 
More


 
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางและนโยบายโลจิสติกส์ภาคใต้เพื่อรองรับ AEC" 
More


 
เสวนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ AEC" 

   


More


 
พิธีสถาปนา สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 


More


ท่านนายกรุ่งรัตน์ และคณะดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบกอบ 
ท่านนายกรุ่งรัตน์ และคณะดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบกอบ เดือนกรกฎาคม 2559
More